Radionica „Zastupanje interesa lokalnih samouprava i regionalnih vlasti na evropskom nivou“

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština danas je, u Sokobanji, održana radionica „Zastupanje interesa lokalnih samouprava i regionalnih vlasti na evropskom nivou“. Na radionici je učestvovala i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.

U ime grada domaćina prisutne je pozdravio predsednik Opštine Sokobanja Miodrag Nikolić, u ime Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave državni sekretar Čedomir Rakić, a u ime organizatora generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

Dragan Vujčić, ekspert za EU integracije i Aleksandra Vukomanović, šef Službe za EU integracije i međunarodnu saradnju SKGO su upoznali prisutne sa osnovnim postulatima EU, kao i mogućnostima učešća lokalnih samoprava u jedinstvenoj svetskoj zajednici kakva je Evropska unija.

Proces pristupanja Srbije EU podrazumeva prilagođavanja pravnom okviru, standardima i praksama u EU, što ima višestruke efekte i na lokalne samouprave. Pojedini strateški i pravni akti relevantni za pridruživanje Srbije EU sadrže principe i elemente važne za lokalne vlasti, dok su 2/3 njihovih poslova pod uticajem evropskih standarda. Ovo zahteva poznavanje evropskih politika i zakonodavstva, nove lokalne akte i prakse, usklađivanje nivoa usluga i poštovanje i prenošenje ključnih evropskih vrednosti građanima.

Kako su istakli predavači, uloga lokalnih i regionalnih vlasti u EU sve više dobija na značaju. Imajući u vidu da je 60% odluka koje donose lokalne i regionalne vlasti pod uticajem evropskog zakonodavstva, te da oko 70% javnih investicija na lokalnom i regionalnom nivou, jasno je da lokalne i regionalne vlasti predstavljaju važan deo EU i važan faktor implementacije ključnih politika i suočavanja sa izazovima – od klimatskih promena, do prevazilaženja ekonomskih i socijalnih razlika, do prijema migracija. Sve više pitanja se rešava na lokalnom i regionalnom nivou, jer je najbliži potrebama građana. Lokalne i regionalne vlasti imaju prvu i glavnu ulogu u procesu razvoja i poboljšanja životnog standarda. Osećaj Evrope i evropskog načina života leži upravo u lokalnim i regionalnim razlikama, ali i u njihovoj saradnji.

Učesnici su imali veći broj pitanja koja su najvažnija za jedinice lokalne samouprave i ovaj proces, a u narednom periodu biće organizovane radionice po klasterima vezanim za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.

Izvor: Grad Kruševac