САВЕТИ

КРУШЕВАЦ – САВЕТИ

Савет за културу
Горан Васић, председник

Савет за правна питања
Драгољуб Арсић, председник

Савет за урбанизам
Мирослав Милојковић, председник

Савет за комуналне послове
Миомир Божиловић, председник

Савет за здравствену, социјалну и дечију заштиту
Миодраг Миљковић, председник

Савет за привреду
Миодраг Лапчевић, председник

Савет за економију и финансије
Живојин Милорадовић, председник

Савет за бригу о деци и омладини
Никола Филиповић, председник

Савет за спорт
Бошко Губеринић, председник

Савет за просвету и образовање
Момир Недељковић, председник

Савет за пољопривреду

Савет за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој
Оливера Дреновац, председник

Савет за националне мањине
Рака Петровић, председник

Савет за туризам
Наташа Јовановић, председник

Савет за пензионере
Живота Миладиновић, председник

Савет за информисање
Иван Манојловић, председник

Савет за расељена лица
Данијела Марковић, председник

Савет за друштвене делатности
Јасмина Палуровић, председник