SAVETI

KRUŠEVAC – SAVETI

Savet za kulturu
Goran Vasić, predsednik

Savet za pravna pitanja
Dragoljub Arsić, predsednik

Savet za urbanizam
Miroslav Milojković, predsednik

Savet za komunalne poslove
Miomir Božilović, predsednik

Savet za zdravstvenu, socijalnu i dečiju zaštitu
Miodrag Miljković, predsednik

Savet za privredu
Miodrag Lapčević, predsednik

Savet za ekonomiju i finansije
Živojin Miloradović, predsednik

Savet za brigu o deci i omladini
Nikola Filipović, predsednik

Savet za sport
Boško Guberinić, predsednik

Savet za prosvetu i obrazovanje
Momir Nedeljković, predsednik

Savet za poljoprivredu

Savet za prirodne resurse, zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Olivera Drenovac, predsednik

Savet za nacionalne manjine
Raka Petrović, predsednik

Savet za turizam
Nataša Jovanović, predsednik

Savet za penzionere
Života Miladinović, predsednik

Savet za informisanje
Ivan Manojlović, predsednik

Savet za raseljena lica
Danijela Marković, predsednik

Savet za društvene delatnosti
Jasmina Palurović, predsednik