МЕСНИ ОДБОРИ

КРУШЕВАЦ – МЕСНИ ОДБОРИ

Центар
Александар Шароњић, председник

Расадник
Ненад Андрић, председник

Багдала
Предраг Вукићевић, председник

Деспот Стефан Лазаревић
Небојша Петровић

Лазарица
Милорад Николић, председник

Прва МЗ
Драгана Богдановић, председник

Гари
Бојан Васиљевић, председник

Шумице
Драган Ивановић, председник

Дедина
Саша Тодоровић, председник

Глободер
Драган Шљивић, , председник

Сушица
Саша Пешић, председник

Уједињене Нације
Зоран Јевтић, председник

Јасика
Светислав Бошковић, председник

Паруновац
Велибор Јовановић, председник

Рибаре
Мирослав Лазаревић, председник

Љубава
Зоран Крстић, председник

Бован
Ивана Гвозденовић, председник

Мајдево
Тодор Пуношевац, председник

Беласица
Новак Станојевић, председник

Мудраковац
Саша Станић, председник

Макрешане
Бојан Ђорђевић, председник

Здравиње
Иван Анђелић, председник

Коњух
Раде Спасојевић, председник

Каоник
Немања Смиљковић, председник

Трмчаре
Слободан Прокић, председник

Кобиље
Сретен Пуношевац, председник

Гаглово
Ивана Петровић, председник

Пепељевац
Дејан Петровић, председник

Цар Лазар
Саша Антић, председник

Велики Купци
Ивана Лазић

Капиџија
Миљојко Јовановић, председник

Ђунис
Иван Томић, председник

Модрица
Зорица Стојковић, председник

Доња Пакашница
Зоран Вељковић, председник

Дворане
Милан Радовановић, председник

Мало Головоде
Оливера Дреновац, председник

Бивоље
Зоран Вулић, председник

Лазаревац
Небојша Милутиновић, председник

Бела Вода
Игњат Видаковић, председник

Горњи Степош
Предраг Миленковић, председник

Велики Шиљеговац
Предраг Чабрић, председник

Вратаре
Драгољуб Антић, председник

Крвавица
Миле Марковић, председник

Велика Ломница
Александар Лазаревић, председник

Мешево
Звездан Гвозденовић, председник

Мачковац
Мирољуб Илчић, председник

Текије
Мирољуб Јовановић, председник

Кукљин
Часлав Миленковић, председник

Веселин Николић
Гордана Недељковић, председник

Срње
Далибор Гајић, председник

Витановац
Душан Радомировић, председник

Жабаре
Градимир Мијатовић, председник

Читлук
Миливоје Пендо, председник

Доњи Степош
Драги Марковић, председник