Брус

Брус

Председник Општинског одбора,
Радисав Предолац – Диско