Ћићевац

Председник Општинског одбора,
Иван Мијаиловић