REDOVNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE – 24. SEPTEMBAR 2014.

Našim građanima jasno je da, zarad budućnosti Srbije, moraju biti preduzete drastične mere za spas ekonomije i podizanje privrednih aktivnosti, pre svega u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, stočarstvu i onim privrednim granama koje mogu biti konkurentne i van granica naše zemlje.

Mi moramo ponoviti po ko zna koji put da je prethodna vlast bila krajnje neodgovorna, da događaji nisu kontrolisani, prepušteni stihiji i najnižim oblicima liberalne ekonomije, preduzeća su preuzeli nedorasli stručnjaci, mnogi sa lošim namerama, zato je i privatizacija bila katastrofalna i ogroman broj radnika ostao bez posla, pa je i priliv sredstava u Budžet smanjen. Istovremeno, podizani su krediti i to skupi, pa su rokovi za vraćanje stigli u ovo vreme.

Da ne bi došlo do recesije i još gorih stanja u zemlji, Vlada je bila primorana da zbog odgovornog odnosa prema razvoju zemlje i socijalnog stanja građana preduzme mere štednje, smanjenja plata i penzija, procentualno na iznose preko 25000 dinara.

Vlada Srbije pokazala je  socijalno odgovoran stav na način da oni koji imaju više, podnesu veći teret u ovoj iznuđenoj situaciji štednje.

Dajući podršku merama Vlade, Gradski odbor SNS traži od svih državnih organa i funkcionera, javnih preduzeća i ustanova, na svim nivoima, da eliminišu nepotrebne troškove i da se svi ponašaju domaćinski i  u skladu sa vremenom.

Srbija nije izolovana zemlja, Vlada Srbije čini sve da se uspostave najbolji odnosi sa svima, a posebno sa najznačajnijim državama što je očigledno, pa i sa tih strana stiže podrška merama koje se tumače kao neophodne u državnom smislu.

Srbija svakim danom postaje kredibilna zemlja i sigurna za investiciona ulaganja, što je veoma dobro za stvaranje uslova za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.

REDOVNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE – 10. SEPTEMBAR 2014.

U školskom programu za učenike do četvrtog razreda, predviđena je nastava u prirodi.

Nastava u prirodi izvodi se širom Srbije u različitim aranžmanima i lokacijama gde su mnoge neadekvatne.

Pre svega, ambijent u kome borave deca, mora da bude odgovarajući, a samo sprovođenje bilo kakvih ekskurzija mora biti u skladu sa zakonom (što se podrazumeva).

Više godina unazad, vrtić „Jelenko“, u Ribarskoj banji nije bio u pravoj funkciji.

Uz velike napore dečje ustanove „Nata Veljković“ u  čijem je ovaj vrtić sastavu i Grada Kruševca,„Jelenko“ je osposobljen da primi oko 80-toro dece na boravak odjednom.

Dvorište ove ustanove je ograđeno i opremljeno za igru i zabavu dece; kada je lepo vreme, nastava se može organizovati na prostranoj terasi, a uvek u velikoj sali u unutrašnjosti objekta u kome je i prostor za odmor i spavanje, mokri čvor, i kuhinja opremljena po hasap standardu i veoma kvalifikovanim radnicima.

Ovaj objekat je udaljen samo trista metara u šumici iznad bazena Ribarske banje.

Boravak ovde je sigurno mnogo jeftiniji nego bilo gde, a roditeljima je zbog blizine mesta u kome deca borave dostupna poseta.

Postavlja se opravdano pitanje zašto sve ovo pričamo?

Ima više razloga.

Prvo, da i na ovaj način prezentujemo vrednosti koje imamo u Kruševcu i okolini.

Drugo, da apelujemo na sve da moramo racionalno da koristimo ono što imamo.

Treće, da isti kvalitet dobijemo jeftinije.

Četvrto, i najvažnije, da roditelji ovo čuju i da preko saveta roditelja utiču da se za boravak u prirodi izabere „Jelenko“ u Ribarskoj banji (jeftinije i mnogo bolje nego bilo gde), ali i školski odbori koji o tome odlučuju, pa i direktori škola, jer na nedavnu prezentaciju PU „Nate Veljković“ nisu se odazvali pozivu. Zašto?

Škole su na vreme obaveštene i da bi u svojim planovima napravile raspored korišćenja, a ne u isto vreme, pa da kažu – eto nema dovoljno kapaciteta.

Ako se izabere neka druga destinacija, možda su u pitanju neki drugi interesi, a ne dobro dece i njihovih roditelja.

S tim u vezi, podržavamo i odluku Gradskog veća Grada Kruševca.

—–

REBALANS BUDžETA GRADA KRUŠEVCA

Druga tema kojom se danas bavimo jeste rebalans Budžeta Grada Kruševca.

Svi znamo da vreme u kome živimo nije lako: nasledili smo razorenu privredu i velike dugove. Pred rukovodstvom Grada i vlasti uopšte nije jednostavan zadatak; treba vraćati dugove, napravljene od prehtodnih vlasti, investirati, pružati usluge na vrhunskom nivou, a finansija nedovoljno.

Uz to, zadesile su nas nevolje izazvane ogromnom količinom padavina i gradom, poplavama, biljnim bolestima….

Zbog svega toga, priliv sredstava u Budžet grada je smanjen.

Ali, predlog rebalansa Budžeta koje je Rukovodstvo Grada sačinilo za odlučivanje na narednoj Skupštini, je balans između štednje, smanjenja izvesnih troškova, odlaganja izvršenja nekih planova za sledeću godinu, poboljšanje kvaliteta usluga i investicija koje podižu kvalitet života.

Dobra saradnja sa ministarstvima daje i dobre rezultate na planu investiranja, pa će procenat koji pripada ovoj aktivnosti u odnosu na Budžet biti veći nego ranije.

Dobro je i to što su javna preduzeća i ustanove spremna da štednjom, invenstivnošću kadrova, unutrašnjim rezervama, podignu kvalitet svog rada.

U svemu tome imaju podršku Srpske napredne stranke.