Radovi na vodosnabdevanju meštana MZ Dvorane i Zdravinje

Gradonačelnica Jasmina Palurović i direktor JP „Vodovod Kruševac“ Kruševac sa saradnicima obišli su radove na dovođenju vode za 5 naseljenih mesta u ovom delu Kruševca – Dvorane, Petina, Poljaci, Lovci i Zdravinje.

„Ovde se neće stati sa izgradnjom i širenjem vodovodne mreže na teritoriji naše opštine. Paralelno se izvode radovi na sekundarnim mrežama u Velikoj Lomnici i Bucima kako bi se završio ceo sistem i kako bi i ova naselja bila priključena na vodovodni sistem Vodovoda Kruševac. Sa završetkom ovih radova zdravom pijaćom vodom sa sistema „Ćelije“ biće pokriveno preko 95% domaćinstva na teritoriji Grada“, izjavila je gradonačelnica Jasmina Palurović.

Direktor JP „Vodovod Kruševac“ Vladimir Milosavljević, rekao je da će se sa ovim radovima na izgradnji magistralnog cevovoda, povezati svi objekti neophodni za vodosnabdevanje ovih pet seoskih naselja Dvorane, Petina, Poljaci, Lovci i Zdravinje.

„Do sada je izgrađeno 1000 metara, a do kraja godine naše preduzeće planira da završi izgradnju magistralnog cevovoda u ukupnoj dužini od 5,9 kilometara prema Zdravinju, čime će se kompletirati ceo sistem, a zdravu pijaću vodu sa sistema „Ćelije“ dobiti svih pet sela na ovom potezu“, rekao je Milosavljević.

Predstavnici mesnih zajednica Dvorane i Zdravinje Nikola Milić i Milisav Ivanović, zahvalili su se lokalnoj samoupravi i javnom preduzeću što će napokon da imaju zdravu i ispravnu vodu.

Obilasku radova prisustvovali su i Predrag Vukićević, predsednik Skupštine grada Kruševca, zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović, načelnik Gradske uprave Ivan Anđelić i šef Službe mesnih zajednica Goran Milić.

Potpisan Ugovor o namenskim transferima za finansiranje usluga socijalne zaštite

U Palati Srbija juče su sa predstavnicima lokalnih samouprava potpisani ugovori o namenskim transferima za finansiranje usluga socijalne zaštite koje dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U ime grada Kruševca Ugovor je potpisala Jelena Todorović, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti.

Ministarka prof. dr Darija Kisić Tepavčević poručila je tom prilikom da je socijalna zaštita stanovnika Srbije jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. „Ukoliko prepoznamo prave potrebe i finansijsku podršku, kao i svaku drugu vrstu podrške, usmerimo ka onima kojima je ta pomoć najpotrebnija, onda se najbolje vide efekti našeg rada“, naglasila je Kisić Tepavčević.

Ministarka Kisić Tepavčević je istakla da lokalne samouprave imaju najbolji uvid gde je ta pomoć najpotrebnija i pozvala predstavnike lokalnih samouprava da ukažu Ministarstvu na koje još načine bi bilo potrebno da se intezivira pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je ove godine za finansiranje usluga socijalne zaštite iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave izdvojilo 556 miliona dinara.

Tim sredstvima će se, kako je objasnila Kisić Tepavčević, finansirati dnevne usluge u zajednici (usluga dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući), usluga smeštaja u prihvatilište, usluge podrške za samostalan život, usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom, usluge personalne asistencije punoletnim licima sa invaliditetom, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, kao i druge usluge socijalne zaštite.

Gradu Kruševcu za ovu godinu je odobreno 21.694.781,00 dinara, kojima će se finansirati dnevne usluge u zajednici (usluga pomoći u kući), savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.

Izvor: Grad Kruševac

Održana 7. sednica Skupštine grada Kruševca

Odbornici Skupštine grada Kruševca na 7.sednici, koja je održana dana 26.05.2021.godine, u sali Bioskopa Kruševac, razmotrili su i usvojili 44 tačaka dnevnog reda.

Skupština je usvojila Odluku o završnom računu grada Kruševca za 2020.godinu i Odluku o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2021.godinu.

Na inicijativu Odbora za obeležavanje 650 godina od osnivanja grada Kruševca usvojena je Odluka o ustanovljenju priznanja „Zahvalnica grada Kruševca“ povodom obeležavanja 650 godina od osnivanja grada Kruševca, a koje će Skupština grada dodeliti u godini jubileja za 28. juni – Dan grada i 14. oktobar – Dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu.

Donete su Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Kruševac“ Kruševac.

Usvojen je Godišnji izveštaj o radu lokalnog ombudsmana za 2020.godinu i Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca za 2020.godinu.

Skupština je usvojila Odluku o besplatnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojima grada Kruševac učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja, a na osnovu koje grad Kruševac može sufinansirati aktivnosti u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu.

Donet je Plan detaljne regulacije „Industrijska zona K2“, PDR „Lipovac 2“, PDR „Šumice 2“, PDR „Stari aerodrom faza 1“ u delu za urbanistički blok B i deo podbloka A3, Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana u delu prostorne zone 8, Izmene i dopune PGR „Istok 5“ u delu urbanističke celine 8.5 i 8.4, PGR „Istok 5“ u delu urbanističke celine 8 i više odluka o izradi planova.

Data je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ kojom se prihvata ponuda Poštanske štedionice a.d. Beograd za odobravanje dinarskog dugoročnog kredita u iznosu od 500.000.000,00 dinara i na Odluku nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Kruševac za davanje sredstva obezbeđenja putem jemstva za ovo kreditno zaduženje.

Doneto je više rešenja iz imovinsko-pravne oblasti.

Usvojena je Odluka o izmeni i dopuni programa uređenja građevinskog zemljišta za 2021.godinu, kao i Odluka o dopuni Programa uređenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2021.godinu.

Za direktora Istorijskog arhiva imenovan je Nenad Sokolović, profesor istorije, a za direktora Turističke organizacije Suzana Milosavljević, diplomirani ekonomista, dosadašnji direktori, na mandatni period od četiri godine.

Skupština je dala saglasnost na Statut Apotekarske ustanove Kruševac.

Izvor: Grad Kruševac

Završni radovi na deonici puta Šavrane – Meševo

Gradonačelnica Jasmina Palurović, sa saradnicima, obišla je završne radove na pripremi za asfaltiranje putnog pravca Šavrane – Meševo i u razgovoru sa prisutnim meštanima i predstavnicima MZ razgovarala o daljem razvoju ovog seoskog područja.

Ovaj putni pravac, u ukupnoj dužini od oko 1800 metara, biće sredokraća i spajaće Župski i Bruski put.

Prema rečima gradonačelnice Jasmine Palurović, ovaj projekat zameniće postojeći zemljani put, koji je u veoma lošem stanju, sa udarnim rupama i denivelacijom na više mesta, novom kolovoznom konstrukcijom za srednje- teško saobraćajno opterećenje sa asfaltnom podlogom, izrađenim bankinama i odvodnim kanalima.

Predsednik MZ Meševo Milomir Davidović zahvalio se u ime meštana Meševa i Doljana na realizaciji ovog dugo očekivanog projekta.

Vrednost radova je oko 26,7 miliona dinara, izvođač je preduzeće „Kruševacput“, a radove finansira JP „Putevi Srbije“.

Obilasku radova prisustvovali su i Predrag Vukićević, predsednik Skupštine grada Kruševca, zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović, načelnik Gradske uprave Ivan Anđelić i šef Službe mesnih zajednica Goran Milić.

Izvor: Grad Kruševac

Dva veka rada škole u Konjuhu

Osnovna škola „Brana Pavlović“ iz Konjuha danas je obeležila 200 godina postojanja i rada. Svečana akademija održana je u Kruševačkom pozorištu, na kojoj je prisustvovala gradonačelnica Jasmina Palurović sa saradnicima, zaposleni u školi, bivši i sadašnji učenici i drugi gosti.

Direktor škole Snežana Aleksić pozdravila je prisutne i iznela najvažnije podatke o postojanju i radu škole. „Koristim priliku da se još jednom zahvalim Gradu Kruševcu na izdvojenim sredstvima i urađenoj fasadi škole, kao i veliku zahvalnost resornom ministarstvu i Školskoj upravi Kruševac na pružanju svake vrste pomoći u brojnim aktivnostima škole“, rekla je gospođa Aleksić.

Škola je počela sa radom 1821. godine u Komoranu u crkvenoj kući, da bi 1847. godine prešla u Konjuh. Davne 1852. godine izgradile su se prostorije nove škole. Za veliki napredak i popularizaciju škole od 1919. godine zaslužan je učitelj Gerasim Vujić koji je sa svojom suprugom, takođe učiteljicom, postigao mnogo na omasovljavanju i polasku ženske dece u školu.

Na svečanoj akademiji izveden je prigodan kulturno-umetnički program koji su pripremili učenici i nastavnici škole.

Izvor: Grad Kruševac