REDOVNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE – 26. AVGUST (VIDEO)

Na današnjoj konferenciji će nam se obratiti potpredsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke, narodni poslanik i doktor specijalista, gospođa Dragana Barišić.

Srpska napredna stranka aktivnosti svog delovanja ogleda kroz rad saveta koji proizilaze iz delokruga raznih delatnosti. U saradnji sa predsednikom Srpske napredne stranke gospodinom Nenadom Andrićem formiran je Savet za komunalne delatnosti na čelu sa predsednikom Miomirom Božilovićem, a koji, uz predsednika, čini veliki broj stručnih ljudi.

Savet za komunalne delatnosti obilazi Mesne odbore zajedno sa predsedništvom stranke i uključuje se u savetovanje, kako da se u što kraćem vremenskom periodu reše dugogodišnji problemi. Svaki sastanak pojedinačno sa sobom nosi mnogo konkretnih predloga za terenske aktivnosti i rešavanje problema u što kraćem vremenskom roku. Naime, rezultati su već vidni i Srpska napredna stranka već ima značajne rezultate.

Veliki broj problema je već rešen u velikoj meri, na zahtev i angažovanje građana, a uz podršku Saveta za komunalne delatnosti i predsednika Miomira Božilovića. Bez obzira na stranačku pripadnost građani su se udružili u rešavanju problema, koji su u cilju poboljšanja života na seoskim područjima. Napredak je neosporan i Srpska napredna stranka će uvek biti podrška narodu.

U Srnju je Savet za komunalne delatnosti pomogao da se okončaju radovi na saniranju dvorišta seoske škole, pomoći će sanaciju terena gde se pojavilo klizište, kao i ogradu na mostu prema sokaku Malinići i sam sokak. Valja reći i da su meštani Srnja zatražili pomoć za podizanje crkve. Predsednik Saveta za komunalne delatnosti, Miomir Božilović je pokazao visok stepen lične zainteresovanosti da se uključi u tu aktivnost meštana. Za početak donirao je idejni projekat nove crkve Crkvenom odboru.

U roku od dva dana od sastanka u Mesnom odboru Modrica, Savet za komunalne delatnosti pokrenuo je inicijativu sa građanima u vidu sređivanje centra sela, kao i pomoć za završetak letnjikovca u školskom dvorištu, koji je počet na inicijativu roditelja, a uz pomoć Saveta veoma brzo završen. Veliki deo fasade same školske zgrade biće saniran kao i osvetljene na samom igralištu.

U Kapidžiji je obezbeđen prilaz Mesnoj zajednici, most na sokaku koji vodi do česme je obnovljen, a na samoj česmi su radovi završeni. U Jablanici i Vitanovcu se takođe radilo na zadovoljstvo svih meštana.

Most u Šogolju koji nije imao ogradu, sada je bezbedan. Da naglasim da je veliki broj radnih sati građevinskih mašina za sređivanje seoskih nekategorizovanih puteva, odrađen.

Rad i rezultat Saveta sa komunalne delatnosti i predsedništva Srpske napredne stranke Kruševac je isljučivo samo u interesu građana. I neće se samo na ovih nekoliko sela završiti. U planu je je rad na javnoj česmi u Kukljinu. Ozbiljiniji radovi na potoku koji kroz Kukljin protiče iz pravca Brajkovca. Trebalo bi naglasiti da je to sve uz pomoć naših članova na terenu i meštana koji su i iz drugih stranaka, ali prepoznaju da jedino Srpska napredna stranka zastupa njihov interes. Svi dobronamerni ljudi u gradu pozdravljaju ovu akciju. Ima i onih koji ovo zalaganje za bolji život sugrađana na seoskom i u prigradskom području, vide kao svojevrsnu kampanju za izbore, ali to nije istina jer Srpska napredna stranka od prvog dana radi za svoje sugrađane.

Mogu da najavim da će se rad Saveta za komunalnu delatnost Srpske napredne stranke, uz podršku predsedništva Gradskog odbora, intezivirati, jer građani vide da smo ozbiljni i da nema zadnjih namera. Radimo i trudimo se da postavljamo stvari na zdrave noge kako bi imali osnovu za napredak.

Srpska napredna stranka ima obavezu da sprovodi volju svojih birača, ljudi koji su joj dali poverenje na prošlim izborima, a koji će joj dati podršku i na predstojećim kad god oni bili. Ispita u vidu izbora se ne plašimo jer mi nismo i nećemo obećavati ono što nije realno.

U narednim danima obilazak MO Srnje, Kukljin i Modrica

Rukovodstvo Glavnog odbora Srpske napredne stranke Kruševac u narednim danima nastaviće sa posetama Mesnim odborima. Predsednik GO SNS Nenad Andrić sa ekipom potpredsednika obići će sledeća mesta:

21.8.2015. (Petak) – 18:00 – Srnje, prostorije lokalnog Seoskog kluba

22.8.2015. (Subota) – 20:00 – Kukljin, Dom kulture

23.8.2015. (Nedelja) – 19:00 – Modrica, prostorije Mesne zajednice

Na sastancima će biti razgovorano o aktuelnim problemima u Mesnim odborima.