Poseta Ministra Odbrane gospodina Nebojše Rodića Kruševcu

Nakon prijema u kabinetu Gradonačelnika grada Kruševca, gospodina Bratislava Gašića, Ministar je zajedno sa Gradonačelnikom, posetio Korporaciju „Trajal“ i IMK „14. Oktobar“ gde su vođeni razgovori o obnavljanju davno prekinute saradnje.

Ministar odbrane i Gradonačelnik razmatrali su mogućnosti da se imovina Vojske stavi u funkciju građana. U tom kontekstu obišli su Dom vojske i kasarnu „Rasina“ koja je budući studentski grad.

Čelnici RB „Kolubara“ u Kruševcu

Kruševac je danas posetio i direktor Rudarskog basena „Kolubara“ Milorad Grčić sa saradnicima, koji je nakon razgovora sa Gradonačelnikom, najavio i mogućnost proširenja saradnje sa JP „Gradska toplana“, „FAM“ i IMK „14. oktobar“.

U uvodnoj reči, Gradonačelnik je izjavio da je Rudarski basen „Kolubara“, na čelu sa direktorom Grčićem mnogo pomogao Kruševcu u protekle dve godine. U kritičnoj situaciji za sve građane, omogućio je stabilno snabdevanje uglja JP „Gradska toplana“.

Ovo lokalno javno preduzeće nasledilo je 7,5 miliona evra duga, cene nabavke uglja bile su previsoke i unapred se znalo ko će dobiti na tenderu. Uz pomoć Vlade Republike Srbije i RB „Kolubara“, putem direktne nabavke, u prvoj godini vraćen je kredit u iznosu od preko 3 miliona evra.

Drugo kruševačko preduzeće sa kojim Basen takođe sarađuje, IMK „14. oktobar“, često je bilo avansirano, tako da je i na taj način ostvarena pomoć za IMK , s obzirom na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazio.

Sa preduzećem „FAM“ su u tradicionalnim poslovnim odnosima, a što se tiče rada ove fabrike,  nakon odlaska tajkunskih vlasnika, beleže rekordnu proizvodnju uz maksimalan kvalitet asortimana.

Direktor RB „Kolubara“ Milorad Grčić informisao je da ovo privredno društvo posluje u okviru sistema Elektroprivrede Srbije. „U cilju pomoći vašem javnom preduzeću  „Gradska toplana“, iznašli smo mogućnost reprograma, sa visokim nivoom tolerancije sa naše strane. Toplana sada redovno izmiruje tekuće obaveze prema nama, ugalj dopremamo na vreme i sledeću grejnu sezonu građani Kruševca mogu dočekati bez bojazni“.

Grčić je istakao izuzetne biznis konekcije  sa Fabrikom maziva, a vrednost prošlogodišnjih ugovora sa ovom firmom, premašila je iznos od 200 miliona dinara.

O poslovnim vezama sa IMK  „14.Oktobar“, Grčić je rekao da postojeći  nivo treba unaprediti , proširiti asortiman proizvoda  i obezbediti njihov plasman u “ Kolubari“. Završetak ovog procesa očekuje se polovinom godine.

Gradonačelnik Gašić naveo je i mogućnost uspostavljanja saradnje i sa korporacijom „Trajal“, u delu prodaje gumenih traka.

Inače, Rudarski basen „Kolubara“, sa oko 17.000 radnika i 80 kvadratnih kilometara poseda, spada u gigante srpske privrede. Od posrnule i razorene strukture, uspeli su da se oporave, konsoliduju i racionalnim i domaćinskim poslovanjem  novog menadžmenta, u prethodnih godinu dana, ostvare uštedu od oko čak 100 miliona evra.