Akcija „Uređenja Lazaričke česme“, 27.07.2019.

Aktivisti MO Lazarica su danas se organizovali da urede prostor oko Lazaričke česme. Prvo je uređena zelena površina sa suprotne strane mosta u ulici Car Lazar gde je pokošena ogromna trava i uklonjene puzavice sa ograde mosta čime je povećana bezbednost pešaka. Takođe pokupljeno je i đubre koje se nalazilo u travi. Zatim se prešlo na česmu gde je zatečena ogromna količina razbijenog stakla. Aktivisti su to počistili sa ciljem da se prostor uredi za dalja druženja meštana iz Lazarice i UN koji se tu okupljaju. Na kraju je pokošena i trava na trotoaru u Aleksandrovačkoj ulici koji je neuređen i predstavljao problem za pešake.