REDOVNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE – 04. MART 2015.

Danas imamo tri teme.

*Na samom početku govorićemo o međunarodnom prazniku – Danu žena, 8. martu.

Uobičajeno je da se u ovo vreme govori o pravima žena i insistira na ljubavi, ravnopravnosti i sigurnosti žena.

Gradski odbor SNS smatra da je majka, žena, sveto biće na  zemlji, jer daruje svetu novo biće. Gradski odbor SNS ima izuzetno poštovanje prema ženama i trudi se da im obezbedi  ravnopravan status. Iako je u svetu današnjice uopšte muškarcima obezbeđena superiornija uloga.

Da bismo to pokazali, pobrojaćemo važne funkcije koje obavljaju žene, članovi SNS:

–         dva Narodna poslanika

–         zamenik Gradonačelnika

–         pomoćnik Gradonačelnika

–         zamenik Načelnika Gradske uprave

–         sedam Odbornika

–         Gradski većnik

–         direktor Biznis inkubatora

–         direktor Narodne biblioteke

–         direktor Poljoprivredne stanice

–         direktor Centra za osobe sa invaliditetom

–         direktor Turističke organizacije

–         direktor Doma za nezbrinutu decu Jefimija

–         direktor Doma zdravlja

–         direktor Slobodne carinske zone

–         direktor Fonda za podsticanje mladih talenata

–         zamenik direktora Kulturnog centra

–         zamenik direktora PU „Nata Veljković“

–         zamenik direktora Centra za socijalni rad

–         direktor Tehničke škole

–         direktor OŠ Jovan Jovanović Zmaj

–         direktor OŠ Car Lazar

–         predsednik Upravnog Odbora Poslovnog centra

–         član Upravnog odbora Bolnice

U Gradskom odboru:

–         potpredsednik Gradskog odbora SNS

–         jedanaest članova Gradskog odbora SNS

Veliki broj žena zastupljen je i u Savetima mesnih zajednica, u rukovodstvima mesnih odbora, itd.

U ime Gradskog odbora, mogu reći da se ponosimo svim ženama koje vrše važne funkcije (ali možemo reći i da sve koje se prihvate bilo kog zadatka, obavljaju ga na najbolji mogući način, krajnje odgovorno).

* U čast ovog praznika, javnost je naviknuta na naše poklone damama povodom 8. marta   više godina unazad, a to je rodno drvo – sadnica voćnog kalema i ruže.

Naši aktivisti uručiće poklone 8. marta na Trgu kod spomenika.

 

Druga tema – TURIZAM. Najavljujem direktorku Turističke organizacije Kruševac, gospođu Gordanu Nikolić.

Turistička organizacija grada Kruševca učestvovala je na 37. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu zajedno sa Specijalnom bolnicom Ribarska Banja i Regionalnom privrednom komorom Kruševac. Na sajmu smo promovisali turističko-ugostiteljsku ponudu Grada. Ovogodišnja tema sajma jeste „Aktivan odmor“, gde smo promovisali lovni turizam, ribolovni turizam, rafting, regata, veštačka stena, planinarenje, brdski biciklizam,moto kros u Globaru. Sajam je posetilo oko 65000 posetilaca, a najveće interesovanje je za verki i izletnički turizam.

Sledeće aktivnosti su promovisanje vinske ture, kao i vina sa našeg područja na „Vino festu“ u Vršcu.

Nakon toga sledi nam međunarodni sajam turizma u Nišu.

Turistička organizacija u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac radi na realizaciji projekta „Čarapanko dvorište“. U toku je medijska kampanja promovisanja značaja seoskog turizma.

Jedan od najvažnijih zadataka u razvoju seoskog turizma je obuka seoskih domaćina za bavljenje ovom aktivnošću, odnosno ukazivanje na ekonomsku opravdanost seoskog turizma. Domaćine  ćemo upoznati sa osnovama seoskog turizma, zakonskom procedurom i drugim neophodnim uslovima za prijatan boravak turista u seoskom domaćinstvu.

Naš cilj je:

-da se stvore uslovi za dalje iskorišćavanje već postojećih prirodnih resursa,

-povećanje broja kvalitetnih i prepoznatljivih proizvodnih i uslužnih delatnosti na selu,

-brži ekonomski razvoj,

-pozicioniranje na turističkoj mapi Srbije,

-unapređenje turističke infrastrukture u seoskim područjima,

-unapređenje poljoprivrde kroz razvoj seoskog turizma,

-unapređenje nepoljoprivrednih delatnosti na selu.

Ovim ćemo

– povećati broj zaposlenih

-stvariti  bolje  uslove za ostanak mladih na selu, kroz razvoj sela i podizanje standarda života na željeni nivo

-formiranje novog porodičnog biznisa

-prilagođavanje postojećih objekata, kao i ostalih proizvodnih kapaciteta sela višenamenskoj upotrebi

-očuvanja tradicije starih zanata i kulturno-istorijskog  nasleđa.

Turistička organizacija grada Kruševca radi na dobijanju kategorizacije turističkog mesta, odn. Postavljanje grada Kruševca na turističku mapu Srbije, jer do sada to praktično nije urađeno.

 

Treća tema – Srpska napredna stranka pridaje izuzetan značaj ekologiji i energetskoj efikasnosti. U vezi sa tim, i jednoj lepoj vesti, govoriće pomoćnik Gradonačelnika, gospođa Dragana Milićević.

U toku decembra 2014. predstavnici  švajcarskih  konsultantskih  kuća realizovali su dvodnevne radionice u 6 gradova ( Kruševac je jedan od njih), sa ciljem izbora četiri grada  čiji će projekti biti finansirani od strane Švajcarske, uz učešće grada  20%  u novcu ili kombinovano sa radnim angažovanjem ljudi koji su  doprineli da Grad Kruševac, zajedno sa još tri grada u Srbiji,  bude izabran za partnera u višemilionski vrednom projekta Energy cities, koji sprovodi Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji.

Gradu Kruševcu pripašće  1.142.000,00 švajcarskih franaka za unapređenje energetske efikasnosti za deset objekata: OŠ „ Branko Radičević“ ( tri objekta), Vrtić „ Neven“, OŠ „ Nada Popović“, OŠ „ Dragomir Marković“, OŠ „ Vuk Karadžić“, OŠ „ Stanislav Binički“, OŠ „ Žabare“, OŠ „ Despot Stefan“.

Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji, u okviru nove strategije saradnje za period od 2014 – 2017. godina, odlučila je da u oblasti energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije realizuje buduće projekte sa Srbijom. U periodu od 2014 – 2017. SECO će finansirati realizaciju jednog novog projekta u Srbiji i to kroz direktnu saradnju sa odabranim lokalnim samoupravama. Globalni cilj projekta je unapređenje opštinske infrastrukture i kapaciteta, korišćenje obnovljivih izvora energije, unapređenje energetske efikasnosti i podizanje svesti o značaju ovih oblasti. U širem smislu, projekat treba da doprinese povećanju životnog standarda, da podstakne ekonomski razvoj i da doprinese globalnim naporima za ublažavanje klimatskih promena.

Usvojen  program  energetske  efikasnosti grada Kruševca je bio jedan od kriterijuma za izbor projekata, a formiranje kancelarije za  energetski menadžment grada ( u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije) je u pripremi za  Gradsko veće i Skupštinu grada.

Interdisciplinarna nastava – od matematike do programiranja

Interdisciplinarna nastava – od matematike do programiranja, naziv je seminara koji je održan u kruševačkom Centru za stručno usavršavanje

interdisciplinarna nastava

Proširivanje stručnih i metodičkih znanja savremenim pedagoškim pristupima nastavi i njeno unapređenje povezivanjem matematike sa nastavom programiranja, cilj je jednodnevnog seminara namenjenog nastavnicima predmentne nastave osnovnih i srednjih škola, opšteobrazovnih i stručnih predmeta kao i izbornih i fakultativnih predmeta.

Autori i realizatori seminara su profesori matematike i računarstva kruševačke Gimnazije Dragan Krstić i Aleksandra Filipović. Uvođenje nastavnika u interdisciplinarno, tematsko i timsko planiranje i realizovanje nastave kroz stručnu edukaciju podržao je kruševački Centar za stručno usavršavanje, a seminar je organizovala kruševačka podružnica Društva matematičara.

Preuzeto sa: www.rtk.rs

REDOVNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE – 11. FEBRUAR 2015.

Na današnjoj konferenciji imamo tri teme:

Na samom početku govorićemo o uspehu Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu za 2014. godinu.

aktivnosti centra za 2014 (1)

Reč je o zvanično objavljenim podacima – Mreže Regionalnih centara i Centara za sručno usavršavanje Republike Srbije.

Centar za stručno usavršavanje u Kruševcu zauzima prvo mesto po rezultatima rada za 2014 godinu u konkurenciji 12 centara u Republici Srbiji. (Treću godinu za redom)

Direktor Centra za stručno usavršavanje gospodin Nenad Stanojević predstaviće vam rezultate rada za 2014 godinu.

„Na osnovu podataka „Mreže RC i CSU„, koji govore o rezultatima rada svih regionalnih Centara u Republici Srbiji za 2014 godinu, kruševački Centar je zauzeo prvo mesto u konkurenciji 12 Centara na nivou Republike.

Kriterijumi koji se uzimaju kao osnov za sumiranje rezultata su sledeći:

aktivnosti centra za 2014 (2)

– Broj seminara održanih u Centru,
– Broj seminara održanih van Centra,
– Ostale aktivnosti za nastavnike i
– Aktivnosti za učesnike van prosvete.

Na osnovu obrađenih podataka, kruševački CSU je u 2014. godini imao ukupno 390 različitih vidova aktivnosti, pre svega u domenu profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Ovaj broj aktivnosti, naš centar svrstava na sam vrh u odnosu na druge Regionalne centre, kako po broju, tako i po različitosti sadržaja i kvalitetu ponuđenih i realizovanih stručnih programa.

Pored realizacije svih oblika profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama,

Centar je proširio svoje delovanje i prepoznao potrebe drugih ciljnih grupa postao je dostupan svima koji žele da se usavršavaju i usvajaju nova znanja po principu celoživotnog učenja.

Pomenuću samo neke  aktivnosti koje su obeležile proteklu godinu. Pored realizacije svih oblika profesionalnog razvoja prosvetnih radnika, Ustanova je ovlašćeni test Centar Informatičkog Saveza Srbije (na osnovu čega se relizuju  informatičke obuke u Centru), organizovali smo besplatan kurs ruskog jezika za učenike sa teritorije grada, u sklopu Ustanove, u okviru Centra bio je organizovan   rad sa Darovitim učenicima iz više naučnih oblasti.

Prethodnu godinu obeležila  je uspešna saradnja sa ambasadama Ruske federacije i Francuske. Kruna uspešne saradnje, bila je poseta Centru  od strane  ambasadora  ovih zemalja.

Pored podizanja kvaliteta u radu nastavnog kadra, svojim delovanjem, Centar je povećao svoju ponudu raznovrsnim sadržajima i učinio se dostupnim, učenicima, zaposlenima u javnom sektoru i šire.

Godinu koja je za nama, obeležilo je intezivno predstavljanje ustanove, na Sajamu knjiga i obrazovanja u Beogradu,  zajedničko predstavljanje kroz aktivnosti Mreže RC i  CSU Srbije, medijskim nastupima…

U budućnosti  ćemo se i dalje truditi da ostvarujemo dobru saradnju sa preduzećima i ustanovama u čitavom regionu.

Sve pozitivne primere dobre prakse zadržavamo i u ovoj godini uz jasno definisan cilj, a to je LIDERSKA POZICIJA NA REPUBLIČKOM NIVOU, kada je reč o ustanovama ovog tipa.“

tabela

Druga tema – Na prošloj konferenciji već smo govorili o „Domu zdravlja“ Ćićevac i kandidatu za direktora. Upravni odbor Doma zdravlja doneo je odluku o izboru direktora dr Ivana Popovića.

O daljim dešavanjima govoriće vam dr Mirjana Krkić, predsednik OO SNS Ćićevac.

„OO SNS Ćićevac, ima moralnu obavezu da u ime stanovnika ove opštine, koji u velikoj meri podržavaju rad naše stranke, i koji su i sami uzeli neposredno učešće u izboru direkotra Doma zdravlja Ćićevac, podrži i ohrabri odbornike SO Ćićevac da na narednoj sednici SO Ćićevac verifikuju mandat dr Ivanu Popoviću na mesto direktora Doma zdravlja Ćićevac.

Podsećamo, da je posle niza pokušaja da se na nezakonit način postavi novi direktor Doma zdravlja Ćićevac, Upravni odbor ove ustanove, dana 06.02.2015. godine doneo odluku da dr Ivan Popović ispunjava sve uslove koji su zakonom predviđeni za imenovanje na ovu funkciju. Ova odluka je dostavljena skupštinskoj službi i očekujemo da se u zakonski predviđenom roku odbornici SO Ćićevac izjasne i verifikuju mandat dr Ivanu Popoviću na mesto direktora Doma zdravlja Ćićevac, po predlogu Upravnog odbora Doma zdravlja Ćićevac.

U suprotnom, biće preduzete sve mere koje Zakon predviđa u ovoj situaciji. Posebno napominjemo da ljudi koji imaju lične interese u ovome, namerno prolongiraju da ovu tačku dnevnog reda stave pred odbornike!

Još jednom, u ime OO SNS Ćićevac zahvaljujemo se svim ljudima naše opštine koji su u velikoj meri doprineli da se imenovanje direkotra Doma zdravlja Ćićevac sprovede na jedan, jedini mogući način – a to je po Zakonu!“

Treća tema – Svi znamo da je najvažnija; reč je o akcionom planu pokretanja stečaja na osnovu odluke Vlade RS od 31. januara tekuće godine.

O čemu će govoriti predsednik Regionalne privredne komore gospodin Predrag Vukićević.

„Verujemo da je stečajni postupak još jedna prilika za Konfekciju Zvezda, Fabriku jestivog ulja i Savremeni dom da se pod svojim ili nekim drugim imenom vrate na tržište. Komora je spremna da zajedno sa gradskim i republičkim institucijama doprinese aktiviranju privrednih potencijala u tim kolektivima.

Možemo da kažemo da ulazak u stečaj ovih naših preduzeća u Kruševcu praktično znači jedan novi početak za ta preduzeća. Regionalna privredna komora Kruševac će 10. marta organizovati sastanak u Privrednoj komori zajedno sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika. To će biti javna rasprava gde će se pokazati i građanima Kruševca, i sindikatima, i privrednicima, kako ići kroz stečaj ili kako sprovesti reorganizaciju u stečaju.

Fabrika jestivog ulja poseduje preko 30, a Savremeni dom 27 ha infrastrukturno opremljenog zemljišta, što svakako privlači pažnju potencijalnih investitora, dok nedavno zaključeni poslovni ugovori potvrđuju da Konfekcija Zvezda ima punu podršku i poverenje svojih poslovnih partnera.

Mislimo da će Zvezda biti jedan dobar kolektiv; postoje načini već sada, i u planu je kako će se to sprovesti; možemo da kažemo da je i Savremeni dom preduzeće za koje smatramo da će se naći način kako će se sprovesti stečajni postupak. Što se tiče Fabrike ulja, tu još uvek nismo dobili neko ozbiljno pismo o namerama, ali zato posotoji nada da će u budućnosti, ili infrastrukturno, ili na neki drugi način, bar grad Kruševac moći da računa na neku podršku.

Stečajni postupak u svim preduzećima sa nedavno objavljene liste Ministrastva privrede, biće pod punom kontrolom Agencije, ali i lokalne samouprave. Ozbiljnost pristupanja ovom problemu danas je na mnogo višem nivou, i smatramo da će taj potencijal sutradan, u ovoj ili u narednoj godini, po završetku stečaja, doneti mogućnost za zapošljavanje novih ljudi i da će otvoriti različite mogućnosti za razvoj našeg grada.“

U Gradskoj upravi Kruševac predstavljen program MEGLIP

MEGLIP OPSTINA

 

U Gradskoj upravi u Kruševcu predstavljen je program MEGLIP koji se realizuje u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom KFV i uz podršku Stalne konferencije gradova i opština.

Nakon pozdravne reči pomoćnika gradonačelnika za ekologiju i energetiku Dragane Milićević, glavni ekonomista  na pomenutom programu, prof. dr Milorad Filipović predstavio je osnovne komponente MEGLIP-a. Za realizaciju projekta koji se odnosi na životnu sredinu, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, opredeljena su kreditna sredstva od 30 miliona evra koja, će biti plasirana preko Komercijalne i Banke Inteza.

Program u Srbiji funkcioniše već 5 meseci, do sada je predstavljen u 5 većih gradova, a u zavisnosti od mogućnosti kreditnog zaduživanja lokalnih samouprava i javnih preduzeća na koje se konkretno odnosi, prema dosadašnjoj praksi, generiše značajne uštede u oblasti smanjenja potrošnje energije, zagađenja i prelaska na kvalitetnija goriva.

U radu skupa učestvovali su pomoćnik gradonačelnika Miroljub Ćosić i predstavnici javnih preduzeća i ustanova Kruševca i susednih opština.

Preuzeto sa: www.rtk.rs

Stečajni postupak – još jedna prilika za Konfekciju Zvezda, Fabriku jestivog ulja i Savremeni dom

KOMORA

Verujemo da je stečajni postupak još jedna prilika za konfekciju Zvezda, Fabriku jestivog ulja i Savremeni dom, da se, pod svojim ili nekim drugim imenom vrate na tržište.

Komora je spremna da zajedno sa gradskim i republičkim institucijama doprinese aktiviranju privrednih potencijala u tim kolektivima, izjavio je za Radio televiziju Kruševac predsednik Regionalne privredne komore Kruševac Predrag Vukićević komentarišući odluku resornog ministarstva da se u 188 domaća preduzeća od kojih je šest iz Rasinskog okruga,pokrene stečaj.

Fabrika jestivog ulja poseduje preko 30 a Savremeni dom 27 hektara infrastrukturalno opremljenog zemljišta što svakako privlači pažnju potencijalnih investitora dok nedavno zaključeni poslovni ugovori potrvrđuju da konfekcija Zvezda ima punu podršku i poverenje svoji poslovnih  partnera, ističu u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac.

Preuzeto sa www.rtk.rs