U Gradskoj upravi Kruševac predstavljen program MEGLIP

MEGLIP OPSTINA

 

U Gradskoj upravi u Kruševcu predstavljen je program MEGLIP koji se realizuje u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom KFV i uz podršku Stalne konferencije gradova i opština.

Nakon pozdravne reči pomoćnika gradonačelnika za ekologiju i energetiku Dragane Milićević, glavni ekonomista  na pomenutom programu, prof. dr Milorad Filipović predstavio je osnovne komponente MEGLIP-a. Za realizaciju projekta koji se odnosi na životnu sredinu, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, opredeljena su kreditna sredstva od 30 miliona evra koja, će biti plasirana preko Komercijalne i Banke Inteza.

Program u Srbiji funkcioniše već 5 meseci, do sada je predstavljen u 5 većih gradova, a u zavisnosti od mogućnosti kreditnog zaduživanja lokalnih samouprava i javnih preduzeća na koje se konkretno odnosi, prema dosadašnjoj praksi, generiše značajne uštede u oblasti smanjenja potrošnje energije, zagađenja i prelaska na kvalitetnija goriva.

U radu skupa učestvovali su pomoćnik gradonačelnika Miroljub Ćosić i predstavnici javnih preduzeća i ustanova Kruševca i susednih opština.

Preuzeto sa: www.rtk.rs