Održana 6. sednica SKGO

Na 6. sednici Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština, koja je danas održana u Beogradu,  razmatran je set novih zakonskih rešenja u oblasti lokalne samouprave. Sednici su prisustvovali gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović i načelnik Gradske uprave Bojan Bjelanović.

Razmatrani su: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Nacrt zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, kao i pitanje racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru na lokalnom nivou u 2015. godini.

 2

U radu Predsedništva SKGO učestvovala je i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona i predstavnici Ministarstva u razgovoru sa gradonačelnicima koji je trajao tri sata, izneli su mišljenja i razmenili predloge koji se tiču daljeg uređenja lokalne samouprave i efikasnijeg funkcionisanja opština. Cilj susreta bio je da se kroz diskusiju predstavnika gradova i opština s jedne  i predstavnika resornog ministarstva s druge strane, definišu najbolja rešenja za lokalne samouprave, kako bi navedena tri zakona što pre ušla u proceduru za usvajanje.

3

Ministarka Udovički rekla je da je ovaj sastanak Predsedništva SKGO vrlo značaj jer se tako čini ozbiljan korak ka dogovoru o uređenijoj državi, odnosno saradnji na lokalnom i centralnom nivou. Ona je ocenila da je bitno da se država bolje uredi radi privlačenja investitora koji se uzdržavaju ako vide da zemlja nije uređena.

 4

„Imamo koncepte racionalizacije koji su spremni za diskusiju i sada bi trebalo da sagledamo kako ćemo raditi na tome, rekla je ministarka i dodala da razgovor o osnovnim principima racionalizacije lokalnih samouprava i njihovom sprovođenju neće biti završen odmah“, između ostalog rekla je ministarka Udovički.

 6

Predsednik SKGO Zoran Perišić naglasio je da je vreme za reviziju administrativnog aparata i dodao da mere racionalizacije moraju brzo da daju rezultate jer sada bitni životni poduhvati ne mogu da se obave jer su procedure preduge ili se ne znaju nadležnosti.

Preuzeto sa www.krusevac.rs