Konstituisan novi saziv Skupštine grada Kruševca

Novi saziv Skupštine grada Kruševca konstituisan je na današnjoj sednici, verifikacijom mandata odbornika, izborom predsednika Skupštine i postavljenjem sekretara.

Na izborima održanim 21. juna 2020. godine mandate su osvojile izborne liste:

  • Aleksandar Vučić – „Za našu decu“ – 52 mandata,
  • Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije“ – „Jedinstvena Srbija“ – Dragan Marković Palma – 8 mandata,
  • Za Kraljevinu Srbiju – „Za Lazarev Kruševac“ (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) – 4 mandata,
  • Srpska narodna partija – Dr Nenad Popović – 2 mandata i
  • Metla 2020. – 4 mandata.

Do izbora predsednika Skupštine, konstitutivnom sednicom je predsedavala najstariji odbornik Marija Stojković iz PUPS-a, sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.

Na osnovu izveštaja Verifikacionog odbora potvrđeni su mandati 69 prisutnih odbornika.

Konstituisane su odborničke grupe:

  • OG „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ sa 47 članova, čiji je predsednik Ivana Lazić, a zamenik predsednika Nikola Popadić, koju čine odbornici Srpske napredne stranke
  • OG „Aleksandar Vučić – Za decu Kruševca“ sa 6 članova, čiji je predsednik Ljubomir Karić, a zamenik Saša Sudimac, koju čine odbornici Socijaldemokratske partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Pokreta snaga Srbije, Srpskog pokreta obnove i Srpske narodne partije.
  • OG „Koalicija SPS Ivica Dačić, JS Dragan Marković Palma“ sa 7 članova, čiji je predsednik Marko Milojević, a zamenik Dragan Lazić, koju čine odbornici Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije,
  • OG „Za Kraljevinu Srbiju- Za Lazarev Kruševac“, sa 5 članova, čiji je predsednik Zoran Radojević, a zamenik Milan Milošević, koga čine odbornici Pokreta obnove Kraljevine Srbije.

Za predsednika Skupštine grada Kruševca izabran je Predrag Vukićević, dipl. ekonomista iz Kruševca, sa izborne liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, a za sekretara Skupštine Maja Cuckić, dipl. pravnik, koja je ovu dužnost obavljala i u prethodnom mandatu.

Na kraju sednice, Skupština je utvrdila prestanak mandata odborniku Socijalističke partije Srbije Marku Milojeviću, koji je na kraju sednice podneo ostavku na ovu dužnost.

Slike : www.krusevac.rs