Interdisciplinarna nastava – od matematike do programiranja

Interdisciplinarna nastava – od matematike do programiranja, naziv je seminara koji je održan u kruševačkom Centru za stručno usavršavanje

interdisciplinarna nastava

Proširivanje stručnih i metodičkih znanja savremenim pedagoškim pristupima nastavi i njeno unapređenje povezivanjem matematike sa nastavom programiranja, cilj je jednodnevnog seminara namenjenog nastavnicima predmentne nastave osnovnih i srednjih škola, opšteobrazovnih i stručnih predmeta kao i izbornih i fakultativnih predmeta.

Autori i realizatori seminara su profesori matematike i računarstva kruševačke Gimnazije Dragan Krstić i Aleksandra Filipović. Uvođenje nastavnika u interdisciplinarno, tematsko i timsko planiranje i realizovanje nastave kroz stručnu edukaciju podržao je kruševački Centar za stručno usavršavanje, a seminar je organizovala kruševačka podružnica Društva matematičara.

Preuzeto sa: www.rtk.rs